kontaklar GGSel

TEKNİK DESTEK
Satın alma soruları, ödemeler ve alıcılara diğer yardımlar:
[email protected] @SUPGGSEL_bot Валерий Симонов
İŞBİRLİĞİ
Reklam ve işbirliği teklifleri:
@GGsel_Official Владимир Маслов
ПРОДАВЦАМ
Регистрация и поддержка продавцов:
@GGselpart
Bedava