Как заработать?
GŪT
PARTNERA SAITE
Reģistrējieties Digiseller zemāk esošajā formā, iegūstiet savu ID, aizstājiet to ar saiti GGsel.com/?&ai=XXXXXXX, kur XXXXXX ir jūsu unikālais Digiseller ID.
Jūs varat arī iegult bloku ar precēm savā vietnē.
ПРИВЛЕКАЙТЕ
АУДИТОРИЮ
Izplatiet saites un bloķēšanu ar savu ID un nopelniet par visiem jūsu novirzīšanas pirkumiem vismaz 30 dienas! Jūsu atlīdzības summa pēc veiksmīgas pārdošanas mainās un ir atkarīga no pārdevēju izveidotajiem nosacījumiem.
ATSAUKŠANA
JEBKĀDA SUMMA
No jebkuras summas izņemiet naudu no sava Digiseller konta uz WebMoney maku!
Vienība ar precēm
iegulšanai vietnē
Saite uz ggsel.com produktu lapu
Digiseller ID
var iegūt ar saite sadaļā “Identifikators”
Izveidojiet sludinājumu
Ko parādīt reklāmā?
Minecraft Premium [Полный Доступ + Смена Скина и Ника]
9 999 ₽
Lai nopirktu
Skripts
Kopēts
Filiāles saite
Aģenta saite
Bez maksas