Как заработать?
GAUTI
PARTNERIŲ NUORODA
Užsiregistruokite „Digiseller“ žemiau esančioje formoje, gaukite savo ID, pakeiskite jį nuoroda GGsel.com/?&ai=XXXXXX, kur XXXXXX yra jūsų unikalus „Digiseller“ ID.
Savo svetainėje taip pat galite įterpti bloką su prekėmis.
ПРИВЛЕКАЙТЕ
АУДИТОРИЮ
Išplatinkite nuorodas ir blokus su savo ID ir uždirbkite iš visų savo referalų pirkimų bent 30 dienų! Jūsų atlygio dydis po sėkmingo pardavimo skiriasi ir priklauso nuo pardavėjų nustatytų sąlygų.
ATSISAKYTI
BET KOKIOS SUMOS
Iš bet kurios sumos išimkite pinigus iš „Digiseller“ sąskaitos į „WebMoney“ piniginę!
Vienetas su prekėmis
skirtas įterpti į svetainę
Nuoroda į ggsel.com produkto puslapį
Digiseller ID
gali gauti nuoroda skyriuje „Identifikatorius“
Sukurkite skelbimą
Ką rodyti skelbime?
Minecraft Premium [Полный Доступ + Смена Скина и Ника]
9 999 ₽
Norėdami nusipirkti
Scenarijus
Nukopijuota
Partnerių nuoroda
Agentų saitas
Nemokamai