контакты GGSel

ТЕХНИКАЛЫК КОЛДОО
кардарлар үчүн суроолор сатып алуулар, төлөмдөр жана башка жардам:
[email protected] @SUPGGSEL_bot Валерий Симонов
Кызматташуу
Жарнама жана кызматташтык сунуштар:
@GGsel_Official Владимир Маслов
ПРОДАВЦАМ
Регистрация и поддержка продавцов:
@GGselpart
бекер