Жандантуу ачкычтар менен кошо өчүрүүгө объектилер

Сатып жандантуу ачкычтар менен кошо өчүрүүгө каршы Battlenet

Оракул Моргл - Герой Шамана | Портрет Hearthstone
бекер